Ტექნიკური ინფორმაცია

BENDI აწარმოებს შიდაწვის ძრავის სარქველებს. ძირითადად არსებობს შიდა წვის ძრავებში ორი სხვადასხვა ტიპის სარქველი, რომლებიც დიფერენცირებულია როგორც Intake Valve და Exhaust Valve. ვენტილების ძრავები, რომლებიც ეწოდება ინჟექტორის ძრავის სარქველებს, უშვებენ საწვავს და ჰაერის ნარევს ცილინდრში და გამოსაბოლქვი ვენტილაცია საშუალებას იძლევა ევაკუაცია მოხდეს ცილინდრიდან. ეს პროცესი უწყვეტად ხდება ძრავაში მუშაობისთვის.

fg